Tikrieji baltymai

Genetinis vertinimas pagal tikruosius baltymus

P.M. VanRaden ir R.L. Powell
Animal Improvement Programs Laboratory, ARS-USDA, Beltsville, MD 20705-2350
301-504-8334 (tel. nr.) ~ 301-504-8092 (faksas) ~ 
rlaipl@aipl.arsusda.gov ~ http://aipl.arsusda.gov

Nuo 2000 m. rugpjūčio mėn. Jungtinėse Amerikos Valstijose, atliekant genetinį vertinimą, naudojami tikrieji, o ne žalieji baltymai.
Baltymų matas JAV

Daugeliui JAV ūkininkų šiandien mokama pagal tikruosius, o ne žaliuosius baltymus. Siekiant atitikti pieno supirkėjų reikalavimus, 2000 m. gegužės 1 d. JAV pieno registravimo sistemoje pereita nuo žaliųjų baltymų prie tikrųjų baltymų matavimo piene (www.dhia.org/tpcr.htm).

Tikrieji baltymai – tai tikrasis baltymų piene matas, tuo tarpu žalieji baltymai apima visus azoto šaltinius, įskaitant nebaltyminį azotą, pvz., šlapalą, kuris neturi jokios maistinės reikšmės žmonėms. Nebaltyminis azotas – tai atliekų produktas, susiformuojantis, gaminanti sūrį ir kitus produktus.

Dabartiniais pieno tyrimo įrenginiais matuojami peptidiniai ryšiai – tiesioginis tikrųjų baltymų rodiklis. Vis dėlto anksčiau įrenginiai buvo sukalibruoti taip, kad rodytų žaliųjų baltymų kiekį.

Tikrųjų baltymų procentas yra mažesnis už žaliųjų baltymų procentą maždaug .19%. Kadangi nebaltyminis azotas pavieniuose pieno mėginiuose nenustatomas, o daroma prielaida, kad šis rodiklis pastovus, žaliųjų baltymų kiekį galima paversti tikrųjų baltymų kiekiu, naudojant šias formules:

Tikrieji baltymai (%)=Žalieji baltymai (%) – .19%;
Tikrieji baltymai (lb)=Žalieji baltymai (lb) – [.0019 × pienas (lb)].

Veislių skirtumai

Veislėms, pasižyminčioms didesniu žaliųjų baltymų procentu, nebaltyminio azoto frakcija yra 19% mažesnė už bendrojo azoto frakciją. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomas vidutinis primilžis, tikrųjų ir žaliųjų baltymų procentas, jų santykis nuo pirmosios laktacijos, remiantis karvių, gimusių 1995 m. ir tinkamų naudoti genetiniam įvertinimui,  duomenimis.

VeislėPienas,
lb
Riebalai,
lb
Baltymai

 

 

Tikrieji,
%
Tikrieji,
lb
Žalieji,
lb
Skirtumas, lb
(tikrieji-žalieji)
Santykis
(tikrieji:žalieji)
Airšyrai16,7506463.11520552–320.942
Švicai19,2697733.29634671–370.945
Gernsiai15,3916823.28505534–290.945
Holšteinai23,3468452.95689733–440.940
Džersiai16,0177373.54567597–300.949
Pieniniai

 

šorthornai

15,9345653.05487517–300.941

Prognozuojamo perdavimo koeficientas

Prognozuojamo perdavimo koeficientas (angl. Predicted transmitting ability, PTA) kalbant apie tikruosius ir žaliuosius baltymus, nekinta, kadangi konstantos atėmimas iš bendro baltymų kiekio neturi įtakos baltymų procento pokyčiams bandos viduje.  Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad tikrųjų baltymų primilžio (lb) PTA reikšmė paprastai mažesnė (artima 0) nei žaliųjų baltymų PTA, kadangi baltymais laikoma mažesnė pieno frakcija. Tų nedaugelio bulių, kurie turi teigiamą PTA pienui, bet neigiamą PTA žaliųjų baltymų primilžiui (arba atvirkščiai), atveju tikrųjų baltymų primilžio PTA yra šiek tiek didesnis (už 0) nei žaliųjų baltymų PTA. Žaliųjų baltymų PTA galima paversti tikrųjų baltymų PTA, naudojant šias formules:

PTA tikrieji baltymai (%)=PTA žalieji baltymai (%);
PTA tikrieji baltymai (lb)=PTA žalieji baltymai (lb) – [.0019 × PTA pienas (lb)].

Standartinis Holšteino bulių tikrųjų baltymų primilžio (lb) PTA nuokrypis yra .940 kartų didesnis nei standartinis žaliųjų baltymų primilžio PTA nuokrypis. 2000 m. vasario mėn. atliekant USDA-DHIA genetinius vertinimus, tikrųjų baltymų primilžio PTA koreliacija su žaliųjų baltymų primilžio PTA  siekė .9993. Vidutinis PTA koeficientas pakito nuo 54 lb žaliųjų baltymų iki 51 lb tikrųjų baltymų atveju. Pagrindinis žaliųjų baltymų pakeitimo tikraisiais baltymais tikslas – sumažinti standartinį baltymų primilžio nuokrypį nuo 5 iki 6%.

Kita informacija apie JAV pieno baltymus

Papildomoje USDA informacijoje, pavyzdžiui, vidutinis karvių primilžis, bulių dukterų primilžio nuokrypis, taip pat pateikiamas tikrųjų baltymų kiekis. Istoriniai duomenys iš veislių asociacijų ir pieno ūkių įrašų apdorojimo centrų gali būti pateikiami originaliu matu, t.y., pagal žaliųjų baltymų kiekį.
Tarptautinė baltymų nustatymo sistema

JAV pieno pramonei nerimą kėlė klausimas, ar kitos šalys registruoja ir moka už tikruosius, ar už žaliuosius baltymus. USDA šalims, dalyvaujančioms Interbull Centre (Upsala, Švedija) programoje, išsiuntinėjo klausimyną, domėdamasi, kokie baltymų matai naudojami testavimui, apmokėjimui ir genetiniam vertinimui. Visos šalys atsakė, kad visų kategorijų atveju naudojamas vienas ir tas pats matas (žr. žemiau pateiktą lentelę).

Baltymų matasŠalys
Žalieji baltymaiAustrija
Belgija
Kanada
Čekijos Respublika
Estija
Suomija
Vokietija Airija
Izraelis
Italija
Naujoji Zelandija
Lenkija
Ispanija
Švedija
Šveicarija
Nyderlandai
Jungtinė Karalystė
Tikrieji baltymaiAustralijaPrancūzijaVengrija JAV

Italija atsakė, kad kai kuriems ūkininkams mokama pagal baltymų kokybę ir kiekį, o premijos skiriamos už kapa kazeino B variantą. Belgija, norėdami paversti kitų šalių tikrųjų baltymų primilžį (kg)  žaliųjų baltymų primilžiu, naudojo 1.05 daugiklį.

Interbull genetiniam vertinimui baltymų matas įtakos neturi. Į vidurkių pokyčius ir pasikeitimus, susijusius su žaliųjų arba tikrųjų baltymų naudojimu, atsižvelgiama, naudojant lygtis, skirtas nacionalinių duomenų suderinimui.